Bacaların Temel Özellikleri

Bacaların temel özellikleri

Bacaların temel özellikleri

Son Yıllarda özellikle doğalgaz dönüşümü yapılan kazan dairelerinde ısıtma sistemleri ile ilgili kalitebilinci oluşmuş ve teknolojik sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak bacaların yanma konusundaki..
Baca çekişini etkileyen unsurlar

Baca çekişini etkileyen unsurlar

Baca Yüksekliği Baca çekisini etkileyen ana unsurlardan biridir.Bacadaki çekisi baca yüksekliği ile doğru orantılıdır. Kazan Kapasitesi Kazan kapasitesi büyüdükçe baca çapı ’da..
Cebri Çekişli Bacalar

Cebri Çekişli Bacalar

Genellikle ısı merkezlerinde kazan kapasitesinin arttırılmasından dolayı mevcut baca kesitlerininyetersiz kalmasında veya alt basınçlı kazan çalıştırılmasında yada baca gazı sıcaklıklarının düşükolması halinde cebri çekişli..
Bacanın yerleşimi

Bacanın yerleşimi

Bacalar, baca gazının yoğuşma yapması ve baca gazının soğuyarak çekiştendüşmemesi için mümkün olduğunca soğuk dış ortamlardan geçirilmemelidir. Baca bağlantıları en az direnç yaratacak şekilde bağlanmalıdır...