Baca Sistemlerine Giriş

Baca Sistemlerine Giriş

Baca Sistemlerine Giriş

Yakma sistemlerinin önemli bir bölümü de baca sistemidir. Baca dizaynınınstandartlara göre yapılması yanma verimini etkilediği gibi, kazan boruları ve bacadaki korozyon ve bunun oluşturduğu tahribat bakımından da çok..
Değişik yakıtlar için hava ihtiyacı, atık gaz ve nem miktarı

Değişik yakıtlar için hava ihtiyacı, atık gaz ve nem miktarı

Doğalgaz metan ağırlıklı bir gazdır. Rusya doğalgazındaki garanti edilen minimum metan miktarı %85, BOTAŞ bültenlerinde ise %98 olarak verilmektedir. Doğalgazda yanma stokiyometrik yanmaya çok yakındır. Hava fazlalık katsayısı 1.05 ile 1.15..
Baca Kesit Alanı

Baca Kesit Alanı

Baca kesitinin hesabı DIN 4705'de ayrıntılı olarak verilmistir. Baca kesiti hesabında: - Yakıt cinsi - Kazan gucu - Baca gazı kazan cıkıs sıcaklığı - Kazan konstruksiyonu - Ufleme - Direnc - Baca giris basıncı gibi bilgilerin bilinmesi..
Bacalarda yoğuşmanın ve korozyonun nedenleri

Bacalarda yoğuşmanın ve korozyonun nedenleri

Doğalgaza dönüşümde yoğuşmanın başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir: - Doğalgazın yoğuşma sıcaklığı diğer yakıtlardan daha yüksektir - Doğalgazın yanması sonucu diğer yakıtlara gore daha fazla su buharı..
Yoğuşma ve korozyonu önleme yolları

Yoğuşma ve korozyonu önleme yolları

Yoğuşmaya nedenleri iyi incelenirse buradan çözümlerine de geçmekmümkün olacaktır. Dönüşümlerde, kazan kapasitelerinin ısıtılan mahaller ile uyumlu olacak sekilde belirlemek önemli adımlardanbirini..