Bacaların temel özellikleri

Son Yıllarda özellikle doğalgaz dönüşümü yapılan kazan dairelerinde ısıtma sistemleri ile ilgili kalitebilinci oluşmuş ve teknolojik sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak bacaların yanma konusundaki önemi,baca malzemeleri secimi, bacakesiti hesaplanması konusunda büyükgelişmelerolmuştur. Brülör,kazan ve baca birbirlerine bağlı üçunsurdur. Yanma verimliliği bu uc unsurun uyumlu çalışmasıylamümkündür.

Baca çekisinin yetersiz oluşu kazana yeterli yanma havasının sağlanamamasından, verimsiz yanmanın oluşmasına sebep olur.Baca çekisindekiaşırılık kazanda alev kopmalarına,kazan suyununsoğumasına sebep olur. Doğal çekişli bacalarda,baca çekisinin ana prensibi duman gazı sıcaklığının dıs ortam sıcaklığındanyüksek olmasından dolayı düşük yoğunluktaki baca gazının baca içerisindeyükselmesidir.