Cebri Çekişli Bacalar

Genellikle ısı merkezlerinde kazan kapasitesinin arttırılmasından dolayı mevcut baca kesitlerininyetersiz kalmasında veya alt basınçlı kazan çalıştırılmasında yada baca gazı sıcaklıklarının düşükolması halinde cebri çekişli bacalar tercih edilmektedir.
Bacaların geçirildikleri mahallere gaz sızmasını önlemekiçin bacanın negatif basınçtaçalıştırılmasıtavsiye edilir.Bu nedenle bacada negatif basınç yaratmak için baca fanı baca çıkışlarınayerleştirilir.Cebri çekişli bacalar tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde imal edilmelidirler.
Baca fanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol için baca üzerine fark basınç hissedici kontrol cihazıbağlanmalıdır.Fan çalışmadığı takdirde brülör devre dışı kalmalıdır.
Baca fanları emiş basıncını hissettikten sonra devreye girmelidir.

Gaz yakıtlı cihazlarda brülörün ön süpürme esnasında atabileceği çiğ gazın elektrik kontağındanpatlamaması için fan motorları elektrik korumalı olmalı veya elektrik donanımı dış ortamdan izoleedilecek şekilde tasarlanmalıdır. Fanın aşırı baca çekisinden dolayı brülör alev kopmalarını önlemekiçinemiş basıncının ayarlanmasıiçin duman kanalına baca damperi yerleştirilmelidir.

Kagir Bacalar:
Tuğladan orulen bacalardır.Baca tuğlalarının cidar kalınlığı enaz 11,5 cm olmalıdır. İç enkesiti 400 cm2’den büyük bacalarda bu kalınlık 20,4 cm olmalıdır.Baca tuğlaları TSEN1856-1 ve 1856-2, TSEN1859’a uygun olmalıdır.Baca tuğlaları tek sıra veya çift sıra örülebilirler. İki sıra arası bims,kizelgur,perlit gibiısıya dayanıklı malzeme ile izole edilebilirler.Bu tip bacalar rutubete hassas bacalardır.Bacayı terkeden baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altına düştüğü takdirde baca içerisinde ıslanmalarbaslar. Daha sonra baca kusmaları, sıvalarındökülmeleri ve sonunda baca çökmelerigörülebilir.Kâgir bacalar binaya ilave yükgetirir, maliyetleri ucuzdur.

Hazır Baca Elemanları
Samottan veya hafif betonla kalıp kullanılarak imal edilen hazır baca elemanlarıdır.Tuğla bacaya göreiçyüzeyler daha pürüzsüzdür dolayısıyla çekiş daha rahattır. Daireselkesitli olmalarından dolayı daha az kurum tutarlar ve köşelerden dolayı kaynaklanan direnç kayıplarıyoktur.Samottan imal edilen seramik bacalar 1000°C sıcaklığa kadar özelliklerinikaybetmezler.

Yüksek baca gazı sıcaklıklarında ve baca yangınlarında etkilenmezler.Baca içerisindekibuhar difüzyonundan etkilenmemesi için baca içi sırlanabilmektedir.

Bu tip bacalar tek katmanlı,çift katmanlı veya üç katmanlı imal edilebilirler.Çift katmanlı bacalarda samottan seramik boru ve dışındaizolasyonu arttırmak için hafif betondan ikinci bir katman vardır.

Üçkatmanlı bacalarda iki katman arasında ısıya dayanıklı izolasyon malzemesi bulunmaktadır. iç katmandan buhar difüzyonu ile oluşan rutubetin havalandırılması, iki cidar arasındaki hava kanalları vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Sentetik Bacalar
Özellikle son yıllarda yoğuşmalı cihaz kullanılmasıyla baca gazı sıcaklıkları düşmüşve baca çaplarıküçülmüştür.Bu tip bacalar, hafif oluşu,montaj kolaylığı,asitlere dayanıklılığı yüzünden yoğuşmalı cihazlarda tercih edilmektedir.Genellikle Polyvinylidenfluorid (PVFD) malzemeden imaledilmektedir.

Metal Bacalar
Tek cidar,çift cidar veya üç cidarlı olarak imal edilmektedir.Tek cidarlı bacalar genellikle mevcut kagir baca içlerinin kılıflanmasında kullanılır. Tek cidarlı bacalar rigid veya esnek boru olarak imal edilmektedir.Esnek borular 0.15 mm kalınlığında yuksek nitelikli paslanmaz celik malzemeden imal edilirler. Esnek borular ozellikle eksenleri kaymıs olan tuğla bacaların kılıflanmasında avantaj sağlarlar.

Rigidbacalarda ,paslanmazcelik,aluminyum veya cinko,kursun,aluminyumkaplanmıscelik sac malzeme yada emaye boru kullanılabilir.Ancak bu tip kaplamalı malzemelerin yangına dayanıklı olmamalarından kullanılmaları tavsiye edilmez.

30 kw’dankucuk atmosferik cihazlarda aluminyumkullanılabilir.Odun,komur ve fueloil kazanlarında kükürt oksitoluşumundan dolayı bu kazan bacalarında asite dayanıklı AISI 316 kalite paslanmaz çelikmalzeme tercih edilmelidir. Çift cidarlı bacalarda baca genellikle ısıya dayanıklı mineral yünlü veya silikat esaslı izolasyon malzemeleriyle izole edilirler. İzolasyon malzemesi içerisindeki klor miktarı malzemeye zarar vermeyecek oranlarda olmalıdır.  İzolasyon malzemesinin dış ortamlardanzarar görmemesiiçinüzeri ikinci bir metal ile kaplanır. Kaplama malzemesi bulunduğu ortamdan korozyona uğramaması gerekir. Bacada izolasyon malzemesinin kaymaması ve torbalanmaması içintedbir alınmalıdır. Çelik bacalar çalıştırma anında çabuk ısındığından baca çekisiçabukdüzenekavuşur,sistemin
arızaya geçmesiniönler.Bacanın çabuk ısınmasını sağlamak amacıyla gerekmedikçe fazla kalınmalzemeden kaçınılmalıdır. Çelik bacalar hafiftir, binaya fazla ilave yükgetirmez. Az yer kaplar, tesisatşaftlarından kolaylıklageçirilir.Bacadaki genleşmelergenleşmeparçalarıylagiderilir. Termalşoklara dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.