Bacanın yerleşimi

Bacalar, baca gazının yoğuşma yapması ve baca gazının soğuyarak çekiştendüşmemesi için mümkün olduğunca soğuk dış ortamlardan geçirilmemelidir. Baca bağlantıları en az direnç yaratacak şekilde bağlanmalıdır. Mümkün olduğunca keskin dönüşlerden kaçınılmalıdır.

Baca bağlantıları geniş acık dirseklerle yapılmaya çalışılmadır. Mümkünse yatay baca uzunluğunundikey baca uzunluğuna oranı 1/10 dan fazla olmamalıdır. Yatay kazan bağlantısı dikey bacaya en az % 2 yükselen eğim ile bağlanmalıdır. Baca ve kazan arasındaki duman kanalı  bağlantılarında, kazan bacaçıkışçapındandüşükçaplarda bağlantı yapılmasından kaçınılmalıdır. Mevcut baca içerisinekılıflıma yapılması halinde duman kanalı mutlaka izole edilmelidir. Bacalarda yoğuşma suyunu ve yağmur suyunu tahliye edecek ağızlar bulunmalıdır. Baca altlarında vegerekli yerlerde sızdırmaz müdahale kapakları bulunmalıdır.


Özellikle yüksek bacalarda ısı genleşmeyi alabilecek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca bacanın kendi ağırlığından dolayı deforme olunmaması için baca, ağırlığı taşıyıcı mesnetlerle desteklenmelidir. Bacaların çatıçıkışlarından sonraki bacanın yüksekliğiçatının durumuna göredeğişmekledir. Çatı eğer düz teras çatıysa, baca yüksekliği minimum 1 m’dir.

Düz çatınınüzerinde ayrıca asansör kulesi, soğutma grubu gibi yapılar varsa, Bacanın yatay konuma bu yapıların yüksekliklerinin 1,5 katından fazlaysa, baca yine minimum 1 m yüksekliğindedir. Eğer bu Yapılarda yatayda daha yakınsa baca yüksekliği bu yapıların yüksekliğinden en az 1 m daha uzundur

 

Eğimli çatılarda, çatı eğimi 200’nin altında olması halinde baca sonu ile çatı eğimi arasındaki uzaklık minimum 1 m olmalıdır. Çatı eğimi  % 20 üzerindeki bacalarda, baca sonu mahya yüksekliğini en az 40 cm geçmelidir. Eğer baca çatı ucundan çıkıyorsa, baca ağzı çatıdan en az 1 m yüksek olmalıdır. Bacaların, çatıçıkışlarındarüzgârdan devrilmemeleri için gerekiyorsa ilave tedbirler alınmalıdır.